Cenník vybraných stomatologických výkonov
VýkonCena
Vstupné vyšetrenie (RTG snímky, stanovenie lieč. plánu) 40,00€
Preventívna prehliadka 20,00€
Fotokompozitná výplň 60,00€ - 85,00€
Priama rekonštrukcia korunky zuba 120,00€
Nepriama rekonštrukcia korunky zuba 45€
Paliatívne ošetrenie koreňových kanálikov 30,00€ - 60,00€
Definitívne ošetrenie koreňových kanálikov 110,00€ - 215,00€
Extrakcia trvalého zuba 30,00€ - 70,00€
Extrakcia mliečneho zuba 25,00€
Anestézia 10,00€
Metalokeramická korunka 190,00€
Celokeramická korunka 300,00€
Celková snímateľná protéza 400,00€ - 450,00€
Čiastočná snímateľná protéza 500,00€ - 550,00€
Dentálna hygiena (I. návšteva) 55,00€