Cenník vybraných stomatologických výkonov
VýkonCena
Vstupné vyšetrenie (RTG snímky, stanovenie lieč. plánu) 30,00€
Preventívna prehliadka 15,00€
Fotokompozitná výplň 60,00€ - 80,00€
Priama rekonštrukcia korunky zuba 120,00€
Nepriama rekonštrukcia korunky zuba 180,00€ - 300,00€
Paliatívne ošetrenie koreňových kanálikov 30,00€ - 60,00€
Definitívne ošetrenie koreňových kanálikov 90,00€ - 160,00€
Extrakcia trvalého zuba 30,00€ - 70,00€
Extrakcia mliečneho zuba 25,00€
Anestézia 10,00€
Metalokeramická korunka 200,00€
Celokeramická korunka 300,00€
Celková snímateľná protéza 350,00€
Čiastočná snímateľná protéza 400,00€ - 500,00€
Dentálna hygiena (I. návšteva) 55,00€